Novinky

Výroční členská schůze

29.01.2017 10:32

Výbor místní organizace svolává výroční členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 4. března 2017 ve 13:00 hod.

v restauraci U Medvěda ve Stárkově

Program:

 1.   Zahájení
 2.   Volba komise mandátové, návrhové
 3.   Zpráva předsedy
 4.   Zpráva hospodáře
 5.   Plán práce 2017
 6.   Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka
 7.   Rozpočet na rok 2017
 8.   Zpráva kontrolní revizní komise
 9.   Zpráva o činnosti mládeže
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Přestávka
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr

Karel Andres

jednatel místní organizace

 

Pozvánka

27.11.2016 11:35

                                

Výbor místní organizace pořádá otevřenou schůzi výboru, která se bude konat v sobotu 17. prosince 2016 mezi 13:00 a 14:00 hod.

v budově Městského úřadu Stárkov – prostory bývalé pivnice

Program:

Schůze je pořádána za účelem vyřízení administrativních záležitostí členů místní organizace.

 • Vrácení povolenek (včetně pstruhových)
 • Prodej členských známek 2017
 • Vyřízení potřebných razítek (splněno, vráceno)
 • Členské průkazy s sebou!!!

 

                   Jak se stát členem ČRS 

                    Zájemce o členství v ČRS  musí:

 • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
 • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.


                   Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
 • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Diskusní téma: Úvodní stránka

MO Stárkov na Facebooku

Kajusandr | 10.05.2014

https://www.facebook.com/mo.starkov

Novinka na českém trhu

Fiedlerová Jiřina | 11.03.2014

www.paraznavijaku.cz

Přidat nový příspěvek