Brigády červenec

Plán práce červenec 2010:

                Posekat hráz     Slavětín    odp.os.Svoboda Petr  Radvanice

                Posekat hráz     Jívka I      odp.os.Jirman Miloslav Velký Dřevíč

                Posekat hráz     Chaloupka      posečeno Grunt

                Příjezdová cesta Buchťák   odp.os.Ducháč Rudolf

                Cesta Jívka I od „Boskajdy“ k chatě MO odp.os.Ducháč Rudolf

                Příjezdová cesta Jívka I po chatu „Boskajda“ hotovo odp.os. p.Grunt

                Prořezání porostu na revíru Jívka I od táboru směrem k chatě MO za účelem zpřehlednění terénu.

                                                                              (prevence proti možnému pytláctví)

                                                                              Odp.os.Ducháč Rudolf