Podzimní výlovy

Termíny podzimních výlovů

        2.10.     Radvanice

        9.10.     Janovice(vršek)

       16.10.    Rokytenka

  září-říjen     Chaloupka :opatření pro ochranu raka

                       vyřezání hráze,zpřístupnění příjezdové cesty

                       vyskládání hráze lomovým kamenem

                       výroba a usazení dřevěných úkrytů