RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Během nového školního roku 2017/18 se otevírá rybářský kroužek pro děti od 6 do 15 let (děti navštěvující základní školu).

Pro ty kteří mají zájem existuje několik možností jak se přihlásit:

1. Pokud navštěvujete ZŠ ve Stárkově budete mít možnost se přihlásit do našeho kroužku pomocí "formulářů" které obdržíte ve škole.

2. Pokud navštěvujete jinou ZŠ, neváhejte kontaktovat kohokoli z výboru MO, či přímo pište na email: karel.andres@seznam.cz

P.S.: Přijímáme zájemce z našich obvodů (Stárkov, Velký Dřevíč, Jívka, Radvanice, a nejbližší okolí)

Více informací se dozvíte na výše zmíněném emailu..

Budeme se těšit na vaše přihlášky!

Karel Andres nml, Martin Seidl ml.