schůze výboru

Další schůze výboru MO se koná 2.září v 16:30