Usnesení čl.schůze 11.12.2010

Členské schůzi bylo přítomno 53 členů

 

 

Členská schůze bere na vědomí

Novým předsedou ČRS byl zvolen JUDr. Alexandr Šíma

Zprávu hospodáře za rok 2010

Zprávu o plnění brigádnické povinnosti za rok 2010

Plán práce na rok 2011