VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝROČNÍ

ČLENKSÁ SCHŮZE

SE KONÁ 27.2.2010
SÁL RESTAURACE U MEDVĚDA STÁRKOV
ZAČÁTEK 13:00

HLAVNÍM BODEM PROGRAMU BUDOU  VOLBY VÝBORU MO     

                       1. ZAHÁJENÍ
                       2. VOLBA :MANDÁTOVÉ KOMISE,NÁVRHOVÉ KOMISE
                                       VOLEBNÍ KOMISE,REVIZNÍ KOMISE
                       3. ZPRÁVA PŘEDSEDY
                       4. ZPRÁVA HOSPODÁŘE
                       5. ZPRÁVA ÚČETNÍ
                       6. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
                       7. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE
                       8. OBČERSTVENÍ ,PŘESTÁVKA
                       9. VOLBY VÝBORU MO
                      10. ROZPOČET 2010
                      11. PLÁN PRÁCE 2010
                      12. DISKUZE
                      13. USNESENÍ
                      14. ZÁVĚR