VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VČS bylo přítomno 63 členů

Usnesení

VČS  SCHVALUJE

Složení výboru pro následující období :Truneček Oldřich ml.,Grunt Luboš, Jirmanová Jiřina,Cinka Radek

                                         Fiedlerová Jiřina,Svoboda Petr,Vajsar Lukáš,Ducháč Pavel,Andres Karel ml. 

Složení kontrolní revizní komise pro následující období :Souček Pavel st.,Pich pavel,Lelek Jaroslav

 Rozpočet na rok 2010

 Plán práce na rok 2010

Na rybníce Buchťák je mládeži do 15 let povolen rybolov v doprovodu rodičů

 

VČS BERE NA VĚDOMÍ

Účetní zprávu za rok 2009

 Zprávu KRK za rok 2009

 Zprávu o činnosti mládeže