Výroční členská schůze

POZVÁNKA

Výbor místní organizace svolává výroční členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 12. března 2016 ve 13:00 hod.

v restauraci U Medvěda ve Stárkově

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komise mandátové, návrhové
 3. Zpráva předsedy
 4. Zpráva hospodáře
 5. Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka
 6. Rozpočet na rok 2016
 7. Zpráva kontrolní revizní komise
 8. Zpráva o činnosti mládeže
 9. Zpráva mandátové komise
 10.  Přestávka
 11.  Diskuze
 12.  Usnesení
 13.  Závěr

Stárkov 19. února 2016

Karel Andres

jednatel místní organizace