Výroční členská schůze

Výbor místní organizace svolává výroční členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 4. března 2017 ve 13:00 hod.

v restauraci U Medvěda ve Stárkově

Program:

 1.   Zahájení
 2.   Volba komise mandátové, návrhové
 3.   Zpráva předsedy
 4.   Zpráva hospodáře
 5.   Plán práce 2017
 6.   Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka
 7.   Rozpočet na rok 2017
 8.   Zpráva kontrolní revizní komise
 9.   Zpráva o činnosti mládeže
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Přestávka
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr

Karel Andres

jednatel místní organizace