zpráva hospodáře za rok 2008

Rybářská stráž – rok 2008

Počet kontrol podle zápisů v úlovkových listech:

 

Grunt

19

 

Cinka

19

 

Truneček

12

 

Hencl

9

 

Jirman

7

 

Ducháč

6

 

Pirkl

4

 

Pek

1

? nečitelný podpis bez čísla

Svoboda

0

 

2x napomenutí : lov a čeřínkování

                             půjčování prutů jiné osobě

 

Při zápisu napsat čitelně čísla odznaku a podpis!

 

Špatné zápisy v úlovkových listech: název je Buchťák – píšete Jívka 1

                                                             při chycení 2 ks kapra – součet cm  128 , 108

                                                             chycených 18 ks , v součtu 17

                                                             napíšou se váhy

 

úlovky kaprů nad 60 cm  zapsaných  :            60 cm     …………. 9 ks

                                                                         61 cm     …………. 3 ks

                                                                         62 cm     …………. 5 ks

                                                                         68 cm     …………. 2 ks

                                                                         70 cm     …………. 1 ks

                                                                         74 cm     …………. 1 ks ……. 11,8 kg? 

 

 

Vysazené ryby – rok 2008     

Olšavka 1   - 453053

 

 

 

 

19.4.2008       Studnice                         165 ks    PO2                    Vápenka

26.4.2008       Janovice-spodek             759 ks   PO2                    Stárkov – Novotný

27.9.2008       Radvanice                       901 ks   PO2                    Stárkov – koupaliště

4.10.2008       Rokytenka                       737 ks   PO2                    Rokytník      

                                                              ____________

                                                               2 562 ks 

Jívka 1 -  453021                     napuštěn 25.září

 

19. 4.2008       Bystré                           753 ks    PO2                    regulace

21.10.2008      Janovice-vrch               568 ks    PO2                   Stárkov - hřiště 

                                                           ______________

                                                             1 321 ks

23.5.2008                                             200 kg    PD+Si               Jívka – celý tok

1.10.2008                                             200 kg    K1                     rybník – 10 cm -20 cm

                                                             200 kg    L2                      míroví

21.10.2008                                        1 200 kg    K3

                                                             100 kg    Amur

Buchťák – malá voda

20.2.2008                                              500 kg     K3                 Žďár – vysočina

 9.7.2008                                               410 kg     K3                 Opočno 

Úlovky členů MO Stárkov za rok 2008

 

Jívka 1 – 453021

                                        ks                                   kg                           průměr                                    

POP                                 20                                 5,45                       0,27

PD                                 138                               38,43                       0,28

Si                                     30                                 6,84                       0,22

Okoun                             18                                 0,9                         0,05 

                                  _______                          _______

206                                                                  51,62

Olšavka 1 – 453053

POP                              66                                    14,75                      0,23

PD                                 48                                    20,9                       0,43

Si                                   21                                     4,79                      0,23

Okoun                             7                                      0,4                        0,06   

                                  ______                              _______

142                                                                        40,84

Buchťák – malá voda

Kapr                             427                                  1 086,54                  2,54

Lín                                 14                                          4,78                  0,34

Cejn                               13                                          7,04                  0,54

Okoun                            20                                          4,10                 0,20

Štika                               20                                        41,54                 2,10

Candát                              1                                          1,85                 1,85

Karas                                5                                          5,78                 1,15

BR                                137                                        14,20                 0,10

                                   ______                               _________

637                                                                      1 165,83

Hosté

Kapr                             119                                    297,24                   2,49

Lín                                  12                                        3,42                   0,28

Okoun                              1                                         0,07                   0,07

Štika                                 2                                         3,45                   1,72

Karas                                2                                         2,20                   1,10

BR                                  43                                         5,20                   0,12

                                  _______                               _________

                                     179                                       311,58                

Úlovky  jiných pstruhových revírů – rok 2008 

Metuje 5 – 453047               ks                              kg                             průměr

PO                                         21                            6,74                             0,32

PD                                         16                            6,72                             0,42

Metuje 6 - 453045

PD                                          4                              1,0                              0,25

Metuje 7 - 453046

PO                                          9                              2,1                              0,23

PD                                          4                              1,07                            0,25

Lipan                                      5                              1,2                              0,24

Siven                                      7                              1,91                            0,27

Úpa 5 – 453083

PO                                         13                             5,06                             0,39

Si                                             1                             0,20                             0,20

Úpa 6 - 453084  

PO                                          2                             0,58                               0,29

PD                                         19                            5,10                               0,27

Si                                           25                            7,20                               0,29

Jizera 13 – 453025

Si                                             3                            0,9                                   0,3

Labe 35 P - 453021 

Si                                             1                            0,2                                   0,2

Labe 39 – 453034

PO                                           1                            0,3                                   0,3

                                       _________                  ______

                                             131                           40,28

 MP úlovky našich členů – rok 2008

Rozkoš – 451200                 ks                            kg                           průměr

Kapr                                     54                          124,84                         2,31

Cejn                                       9                              5,00                          0,55

Candát                                   3                              3,84                          1,28

                                        ______                    _________

                                            66                           133,68

Bystřice - 451003    

Kapr                                    5                                 21,3                            4,26

Štika                                    1                                   3,2                            3,20

Amur                                   1                                   9,7                            9,7

                                       _____                           _______

7                                                                  34,2

Labe 32 - 451035      

Kapr                                   2                                  6,3                               3,15

Trotina 2 – 451093

Kapr                                   1                                  2,5                           

Labe 31 A - 451334

Kapr                                   4                                   7,9

Cejn                                    4