HISTORIE

Po skončení druhé světové války v květnu 1945 vyskytlo se mezi novými osídlenci pohraničí ve Stárkově i v okolních obcích mnoho zájemců o rybářský sport. Ale rybářský spolek tu nebyl, okolní spolky v Hronově a v Červeném Kostelci nechtěly povolenky k rybolovu novým zájemcům z řad osídlenců vydávat, a tak se několik agilních zájemců o rybolov snažilo ustavit ve Stárkově samostatný rybářský spolek. Práce to nebyla snadná, a byla často jako každá novota, mařena nebo alespoň znepříjemňována. Myšlenka na zřízení spolku byla však tak silná, že byly posléze překonány všechny překážky a začalo se s pilnými přípravami pro zřízení nového spolku.

1946

Po četných schůzkách a debatách zájemců o rybářství byla svolána na den 27. ledna 1946 schůze zájemců ze Stárkova i okolí. Zde byly projednány za účasti 20 členů všechny otázky, týkající se brzkého uvedení spolku do chodu. Bylo usneseno, že spolek se bude jmenovat "Rybářský spolek pro Stárkov a okolí se sídlem ve Stárkově" a rovněž ustaven zatímní výbor spolku.

Předseda: Vilém Veselý, odb.učitel Horní Dřevíč

Jednatel: Jaroslav Škop, úředník Velký Dřevíč

Pokladník: Karel Lante, úředník Stárkov

Hospodář: Karel Ebenhoh, štáb. strážm. SNB Stárkov

Noví členové výboru dali se bez odkladů na trnitou cestu žádostí, intervencí a schůzování, aby spolek byl v nejkratší možné době úřady uznán.

1947

Dne 30. března 1947 konala se ustavující schůze rybářského spolku ve Stárkově. Schůzi řídil předseda přípravného výboru p. Vilém Veselý. Po zjištění, že členové spolku jsou obeznámeni se stanovami, přešlo se k volbě výboru, jehož složení je toto:

Předseda: Vilém Veselý, odb.učitel Horni Dřevíč

Místopředseda: Josef Vincenc, poštmistr Stárkov

Jednatel: Jaroslav Škop, úředník Velký Dřevíč

Pokladník: Tomáš Blažek, úředník Stárkov

Hospodář: František Řehůřek, tkadlec Horní Dřevíč

Ustavení "spolku rybářského pro Stárkov a okolí se sídlem ve Stárkově“ bylo schváleno ZNV v Praze pod čj.: ZOB-III-C-3665/3 ze dne 9. 10. 1946

Zdroj: kronika MO

 

V současné době spolek sdružuje přes 100 rybářů ze Stárkova, Velkého Dřevíče, Jívky a Radvanic. Od malých nezkušených rybářů až po ty nejzkušenější pardály.