NAŠE REVÍRY

 

Revír: Sbal záznam453 021 Jívka 1 Organizace: vstup na MO Stárkov Typ: pstruhový
Rozloha: 11 km 14 ha

Od vtoku do Olšavky ve Stárkově až k pramenům. K revíru patří nádrž:

Průmyslová nádrž v k.ú. Jívka 3,5 ha

Přítoky a pramenná část jsou chovné - lov ryb zakázán. Na Průmyslové nádrži u přítoku po obou stranách je chráněné pásmo - vyznačeno tabulemi - lov ryb zakázán.

evír: Sbal záznam453 053 Olšavka 1 Organizace: vstup na MO Stárkov Typ: pstruhový
Rozloha: 20 km 3 ha

Od vtoku do Metuje nad Hronovem až k pramenům mimo potok Jívka. Pramenná část a přítoky revíru jsou chovné - lov ryb zakázán.

 

 Buchťák 451 888     malá voda MO Stárkov   PLATÍ POUZE MÍSTNÍ POVOLENKY