Prodej povolenek

Jirmanová Jiřina

Velký Dřevíč 223

549 34

tel.: 491481430  večer

CENY POVOLENEK

CENY POVOLENEK NA ROK 2019

CENY POVOLENEK PRO ROK 2019 NA RYBNÍK BUCHŤÁK

 ČLENOVÉ 
  ROČNÍ MĚSÍČNÍ
DOSPĚLÍ 500.- 300.-
MLÁDEŽ 250.- 200.-
DĚTI 150.- 100.-
  HOSTÉ*  
  ROČNÍ TÝDENNÍ
DOSPĚLÍ 1700.- 550.-
MLÁDEŽ 700.- 250.-
DĚTI 700.- 250.-
 CIZINCI 
  TÝDENNÍ  
DOSPĚLÍ 1200.-  
DĚTI 700.-

 

  * Počet hostovacích povolenek je omezen.

DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU

pro místní revír  „  B U CH Ť Á K  „ 

Platný pro rok 2019 - pro držitele povolenek  MO ČRS Stárkov 

1/  Počet vycházek v týdnu  není omezen

2/  Lovící je povinnen před zahájením lovu zapsat vycházku do                       

     přehledu o úlovcích -datum a revír č. 451 888

3/  Jednotlivé týdny musí být v přehledu o úlovcích zřetelně od

     sebe oděleny podtržením celého ukončeného týdne

4/  Za týden je možno ulovit pouze : 4 kusy – kapr,   2 ks    - štika

                                                           2 kusy – amur , 2 kus - candát

5/  Při ponechání 2 ks ušlechtilých ryb v jednom dni vycházka končí

6/  Nejmenší stanovené délky ponechaných ryb :

        kapr      -  40 cm          amur       -  50 cm        lín   -   25 cm

        štika      -  60 cm          candát    -  50 cm

7/  Doba lovu  :  všeobecná    od  1.května  do 31.prosince  2013

                           štika,candát – od 16.června  do 31.prosince  2013

8/  Ulovený kapr délky 70 cm a výše musí být vrácen zpět do vody

9/  Ulovený sumec nesmí být vrácen zpět do vody - odebrání povolenky

10/  Zákaz krmení syrovým hrachem a kukuřicí

11/  Mládež do 15 let musí lovit za dozoru majitele povolenky Buchták,

       nebo rodinného příslušníka staršího 18 roků, přičemž dozor musí být podepsán v kolonce Podrevír u výcházky

12/  Výbor MO Stárkov může během sezóny tento dodatek upravit

13/  Vyplněný přehled o úlovcích musí lovící odevzdat  účetní MO do 15.1.2020         

        p. Jiřině Jirmanové,Velký Dřevíč 223, 549 34  Hronov IV

14/  Všichni držitelé povolenky „ Buchťák „ jsou povinni dodržovat tento dodatek

        a rybářský řád pro vody mimopstruhové  

15/   Kontrolu lovících jsou oprávněni provádět mimo rybářské stráže i stanovení

      členové MO po prokázání průkazkou stráže MO,potvrzenou hospodářem MO

16/   Lovící je povinnem mít u sebe a používat podběrák

17/   Zákaz  rozdělávání ohňů              

18/   Zákaz parkování mimo stanovených ploch

19/   Zákaz stanování a používání přístřešků, povolen pouze deštník                   

20/  Ulovený kapr Koia (červený) musí být vrácen zpět do vody

Při porušení dodatku rybářského řádu  bude odebrána povolenka.

 

Výbor MO ČRS Stárkov        

 

 

Pravidelné peněžní příspěvky:

  • dospělí 500 Kč
  • mládež 200 Kč
  • děti do 15 let 100 Kč (včetně do konce kalendářního roku v němž dosáhne 15 let)