Usnesení VČS 26.2.2011

 Usnesení z VČS konané dne 26.2.2011

 

VČS schvaluje:

  rozpočet na rok 2011

 

VČS bere na vědomí:                                                                                                                   

  zprávu předsedy za rok 2010                                                                                                      

  zprávu hospodáře za rok 2010                                                                                 

  zprávu o činnosti mládeže za rok 2010                                                                       

  zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2010                                                 

  zprávu KRK za rok 2010                                                                                                 

  vykázání a evidování brig.hodin na rok 2011

 

VČS ukládá výboru MO:                                                                                                             

  zajistit přístup k rybníkům Buchťák a Jívka I např. zřízením věcného práva  na příjezdové cesty                                                                                   zajistit pro rybník Buchťák statut mimopstruhového revíru